DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Geng Q, Lu BD, Huang XJ.
Effect of modified tianxiong powder in treating oligospermia and asthenospermia. 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010; 30: 496-498  

Download Bibliographical Data

Search in: