DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Akiyama R, Kobayashi S,
J. Am. Chem. Soc.. 2003; 125: 3412 

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: