DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Khodakovskiy PV, Volochnyuk V, Shivanyuk A, Shishkin OV, Tolmachev AA,
Synthesis. 2008; 3245 

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: