DOI: 10.1055/s-00000051

Seminars in Plastic Surgery

References

Sun AK, Xu F, Liu WZ, Dong WD.
The long-term effect of augmentation rhinoplasty with silicone 
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 2000; 14: 501-502  

Download Bibliographical Data

Search in: