DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Naumovich YA, Buckland VE, Sen’ko DA, Nelyubina YV, Khoroshutina YA, Sukhorukov AY, Ioffe SL.
Org. Biomol. Chem. 2016;
14: 3963

Download Bibliographical Data

Access: