DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Ye F, Zheng ZJ, Deng WH, Zheng LS, Deng Y, Xia CG, Xu LW.
Chem. Asian J. 2013;
8: 2242

Download Bibliographical Data

Access:
Access: