DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Sun M.-J, Zhang X, Zhong Y.-W, Zhan C, Yao J.
Inorg. Chem. 2016;
55: 13007

Download Bibliographical Data

Access:
Access: