DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Gao X, Qiu W, Yang X, Liu Y, Wang Y, Zhang H, Qi T, Liu Y, Lu K, Du C, Shuai Z, Yu G, Zhu D.
Org. Lett. 2007;
9: 3917

Download Bibliographical Data

Access:
Access: