DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Qiu B, Xue L, Yang Y, Bin H, Zhang Y, Zhang C, Xiao M, Park K, Morrison W, Zhang Z.-G, Li Y.
Chem. Mater. 2017;
29: 7543

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: