DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Budynina EM, Ivanova OA, Chagarovskiy AO, Grishin YK, Trushkov IV, Melnikov MY.
J. Org. Chem. 2015;
80: 12212

Download Bibliographical Data

Access:
Access: