DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Rakhmankulov ER, Ivanov KL, Budynina EM, Ivanova OA, Chagarovskiy AO, Skvortsov DA, Latyshev GV, Trushkov IV, Melnikov MY.
Org. Lett. 2015;
17: 770

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in: