DOI: 10.1055/s-00000043

Der Notarzt

References

Lischke V, Berner A, Pietsch U. et al.
Medizinisches Simulationstraining luftgestützter Bergrettungseinsätze (MedSim-BW-ZSA).

Notfall Rettungsmed 2014;
17: 46-52
doi:10.1007/s10049-013-1817-4

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: