DOI: 10.1055/s-00000005

Aktuelle Rheumatologie

References

Salaffi F, Di Carlo M, Farah S. et al.
Diagnosis of fibromyalgia: comparison of the 2011/2016 ACR and AAPT criteria and validation of the modified Fibromyalgia Assessment Status.

Rheumatology (Oxford) 24.03.2020;
DOI: 10.1093/rheumatology/keaa061.

Download Bibliographical Data

Access:
Access: