DOI: 10.1055/s-00034926

Homeopathy

References

Liu X.D., Zhang J.L., Zheng H.G., Liu F.Y., Chen Y..
Clinical randomized study of bee-sting therapy for rheumatoid arthritis.

Zhen Ci Yan Jiu
33 (03) 2008; 197-200.

Download Bibliographical Data

Search in: