DOI: 10.1055/s-00000025

Hormone and Metabolic Research

Issue 09 · Volume 55 · September 2023 DOI: 10.1055/s-013-58215

Original Article: Endocrine Care

585
Huang, Weijun; Chen, Deli; Zhong, Minying; Ye, Jieyi; Zhi, Zhiyuan; Xiao, Yanyan; Zhong, Yuan: Factors of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer Based on C-TIRADS Analysis

Erratum

e5
Huang, Weijun; Chen, Deli; Zhong, Minying; Ye, Jieyi; Zhi, Zhiyuan; Xiao, Yanyan; Zhong, Yuan: Correction: Factors of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer Based on C-TIRADS Analysis

Original Article: Endocrine Care

592
Otani, Hazuki; Notsu, Masakazu; Yamauchi, Mika; Nawata, Kiyoko; Kanasaki, Keizo: Association Between Papillary Thyroid Carcinoma and Vertebral Fracture
599
Wu, Wei; Gong, Chunxiu; Li, Yuchuan; Hu, Yuhua; Gong, Haihong; Fu, Junfen; Huang, Ke; Li, Pin; Luo, Xiaoping: Long-Term Efficacy and Safety of Recombinant Human Growth Hormone in Children Born Small for Gestational Age

Original Article: Endocrine Research

634
Hong, Tao; Wen, Jie; Mei, Lang; Li, Ruixiang; Zhou, Junlin; Li, Jiaoyang; Xiao, Xin-Hua: Insulin Inhibits Autophagy by Inhibiting the Binding of FoXO1 to the Promoter Region of GABARAPL1

Erratum

e3
Hong, Tao; Wen, Jie; Mei, Lang; Li, Ruixiang; Zhou, Junlin; Li, Jiaoyang; Xiao, Xin-Hua: Correction: Insulin Inhibits Autophagy by Inhibiting the Binding of FoXO1 to the Promoter Region of GABARAPL1

Original Article: Endocrine Research