DOI: 10.1055/s-00000025

Hormone and Metabolic Research

Issue 08 · Volume 53 · August 2021 DOI: 10.1055/s-011-51629

Review

489
Wei, Wenwen; He, Yuejuan; Wang, Xin; Tan, Guiqin; Zhou, Fangyu; Zheng, Guangbing; Tian, Dan; Ma, Xiaomin; Yu, Hongsong: Gestational Diabetes Mellitus: The Genetic Susceptibility Behind the Disease

Endocrine Care

504
Li, Xiang-Juan; Wang, Hui; Lu, Dan-Yang; Yu, Tian-Tian; Ullah, Kamran; Shi, Xin-Yan; Shen, Yong-Hai; Fei, Xiao-Yang; Lin, Zhen-Yun; Huang, He-Feng; Lin, Xian-Hua: Anti-Müllerian Hormone Accelerates Pathological Process of Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome Patients
512
Winzinger, Eliza P.; Jandikova, Hana; Haase, Matthias; Knauerhase, Andreas; Winzinger, Tudor; Schott, Matthias; Willenberg, Holger S.: DHEAS and Differential Blood Counts as Indirect Signs of Glucocorticoid Excess in Adrenal Non-Producing Adenomas
520
Pelusi, Carla; Fanelli, Flamina; Baccini, Margherita; De Pergola, Giovanni; Triggiani, Vincenzo; Mezzullo, Marco; Fazzini, Alessia; Di Dalmazi, Guido; Petrovic, Biljana; Paterini, Paola; Labate, Antonio Maria Morselli; Pagotto, Uberto; Giagulli, Vito Angelo: Impact of Clomiphene Citrate on the Steroid Profile in Dysmetabolic Men with Low Testosterone Levels

Endocrine Research

562
Liu, Lu; Chen, Huanzhen; Yun, Jie; Song, Liqun; Ma, Xiaopeng; Luo, Shan; Song, Yexu: miRNA-483–5p Targets HDCA4 to Regulate Renal Tubular Damage in Diabetic Nephropathy

Erratum

e4
Liu, Lu; Chen, Huanzhen; Yun, Jie; Song, Liqun; Ma, Xiaopeng; Luo, Shan; Song, Yexu: miRNA-483–5p Targets HDCA4 to Regulate Renal Tubular Damage in Diabetic Nephropathy