DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Issue 08 · Volume 85 · May 2019 DOI: 10.1055/s-009-43121

Erratum

Biological and Pharmacological Activity

Reviews

Original Papers

648
Zhao, Wen-Yu; Chen, Jing-Jie; Zou, Chun-Xin; Zhou, Wei-Yu; Yao, Guo-Dong; Wang, Xiao-Bo; Lin, Bin; Huang, Xiao-Xiao; Song, Shao-Jiang: Effects of Enantiomerically Pure β-Carboline Alkaloids from Picrasma quassioides on Human Hepatoma Cells
657
Pengzong, Zhang; Yuanmin, Li; Xiaoming, Xiong; Shang, Deng; Wei, Xiong; Zhigang, Lang; Dongzhou, Du; Wenjing, Yu; Jianbiao, Yue; Yang, Xiang; Xia, Li: Wound Healing Potential of the Standardized Extract of Boswellia serrata on Experimental Diabetic Foot Ulcer via Inhibition of Inflammatory, Angiogenetic and Apoptotic Markers
670
Castejón, Maria Luisa; Rosillo, Maria Ángeles; Villegas, Isabel; Sánchez-Hidalgo, Marina; Hadidi, Lila; Zaidi, Farid; Alarcón-de-la-Lastra, Catalina: Quercus ilex Extract Ameliorates Acute TNBS-Induced Colitis in Rats
678
Hu, Xiao-Long; Niu, Ya-Jun; Chen, Mi; Feng, Jia-Hao; Shen, Wei; Jiang, Zhen-Zhou; Zhang, Xiao-Qi; Ye, Wen-Cai; Xiong, Fei; Wang, Hao: Preventive Effects of Total Flavonoid C-Glycosides from Abrus mollis on Nonalcoholic Fatty Liver Disease through Activating the PPARα Signaling Pathway