DOI: 10.1055/s-00000069

Seminars in Liver Disease

Issue 03 · Volume 33 · August 2013 DOI: 10.1055/s-003-25459 Liver Surgery in 2013 Guest Editors, Jean C. Emond, MD, and Michael D. Kluger, MD, MPH

Foreword

189
Dong, Jiahong; Yang, ShiZhong; Zeng, Jianping; Cai, Shouwang; Ji, Wenbin; Duan, Weidong; Zhang, Aiqun; Ren, Weizheng; Xu, Yinzhe; Tan, Jingwang; Bu, Xiangyang; Zhang, Ning; Wang, Xuedong; Wang, Xianqiang; Meng, Xiangfei; Jiang, Kai; Gu, Wanqing; Huang, Zhiqiang: Precision in Liver Surgery
236
Chiche, Laurence; Adam, Jean-Philippe: Diagnosis and Management of Benign Liver Tumors
248
262
Mentha, Gilles; Terraz, Sylvain; Andres, Axel; Toso, Christian; Rubbia-Brandt, Laura; Majno, Pietro: Operative Management of Colorectal Liver Metastases
273

Diagnostic Problems in Hepatology

Erratum

298
Wong, Vincent Wai-Sun; Chan, Henry Lik-Yuen: Chronic Hepatitis B: A Treatment Update