Ultraschall Med 2007; 28(6): 653
DOI: 10.1055/s-2007-1012517
Flaggermusen

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Ultralydsymposium 4.-6. April på Hurtigruten fra Trondheim til Tromsø

Further Information

Publication History

Publication Date:
21 December 2007 (online)

 
Table of Contents
Zoom Image
#

Program 4. april

 • Vi går om bord

 • Innsjekking

 • Lunsj - avreise fra Trondheim

#

Basalkunnskap (Felles sesjon)

 • Ultralydfysikk, Bjørn Angelsen

 • Ultralydfrekvenser, Harm-Gerd Blaas Hur optimerer man ultralyd-bilden, Lil Valentin

 • Artefakter Sturla, Eik-Nes

 • Basalt om Doppler, Christian Nolsøe

 • Sikkerhet, Kjell Åsmund Salvesen

#

Gyn/obs (Parallellsesjon 1)

 • Utfordringer i rutineundersøkelsen i andre trimester Hva ser vi , hva gjør vi? "Live demonstration", Liv Øyen og Claudia Heien

#

Muskel/skjelett (Parallellsesjon 2)

 • Skulderanatomi, Jörg Geisler

 • Patologi i skulderen, Hilde Berner Hammer

 • Hands-on av skulder, Jörg Geisler, Hilde Berner Hammer og Moritz Böhe

#

Teknologi: Visjoner og muligheter (Parallellsesjon 3)

 • Elastografi, Bjørn Angelsen

 • Kontrastmidler og drug delivery, Rune Hansen

 • Diskusjon - Kliniske behov og teknologiske muligheter, Alle

 • Praktiske demonstrasjoner

 • Middag

#

Program 5. april

#

Utvalgte temaer (Felles sesjon)

 • UL-diagnostikk av adnex-resistenser, Lil Valentin

 • Revmatologisk UL, Hilde Berner Hammer

 • UL i gastroenterologien, Odd Helge Gilja

 • UL caput barn, teknikk og patologi J, Jörg Geisler

 • SURF imaging - nye avbildningsteknikker, Rune Hansen

 • 3-D UL, Torbjørn Moe Eggebø

 • Diskusjon

 • Lunsj

#

Gyn/obs; tema Doppler (Parallellsesjon 1)

 • Doppler i obstetrikken, Ann Thuring

 • Føtal leversirkulasjon, Knut Bakke

 • Arteria cerebri media, Knut Bakke

#

Fordøyelsessykdommer (Parallellsesjon 2)

 • UL ved øvre abdominalsmerter, Christian Nolsøe

 • UL ved utredning av funksjonelle tarmsykdommer, Trygve Hausken

 • Ultralyd av tynntarm, Svein Ødegård

#

Praktiske demonstrasjoner (Sesjon 3)

 • Muskel/skjelett (fokus på skulder, ankel/fotrot og håndledd), Hilde Berner Hammer

#

Frie foredrag

 • Praktiske demonstrasjoner

 • Generalforsamling

 • Middag

 • Underholdning

#

Program 6. april

#

Frie foredrag Fosterhjertet (Parallellsesjon 1)

 • Den rutinemessig hjerteundersøkelsen, Eva Tegnander

 • Bruk av farge-Doppler, Claudia Heien

 • 3D framstilling av fosterhertet, Torbjørn Eggebø

#

Muskel/skjelett (Parallellsesjon 2)

 • Sener; anatomi og patologi, Moritz Böhme

 • Inflammatoriske og degenerative forandringer, Hilde Berner Hammer

 • UL muskel/skjelett av barn, Moritz Böhme

#

Fordøyelsessykdommer (Parallellsesjon 3)

 • UL kontrast ved fokale leverlesjoner, Odd Helge Gilja

 • Intervensjonsmuligheter ved Endoskopisk UL, Roald Flesland Havre

 • UL abdomen hos barn, Thomas Reiher

 • Lunsj

#

Varierte emner (Felles sesjon)

 • UL tidlig i 1. trimester, Harm-Gerd Blaas

 • Bruk av UL i allmennpraksis, Morten Glasø

 • Oppfølging av tvillinger i spes.praksis, Johan Bergh

 • Elastography, Roald Flesland Havre

 • Pause

 • UL nyre hos barn, Thomas Reiher

 • Thyreoidea cancer, Arne Heilo

 • Prisutdeling / avslutning

 • Ankomst Tromsø

#

Mer info og påmelding

www.nfud.no innen 1. februar 2008

#

Styret i NFUD:

Torbjørn Moe Eggebø (leder), Hilde Berner Hammer (sekretær), Jouko Pirhonen (kasserer), Jörg Geisler, Roald Flesland Havre, Liv Øyen, Rune Hansen, Knut Bakke (varamann), Claudia Heien (varamann)

Web-adresse: www.nfud.no

 
Zoom Image