Ultraschall Med 2017; 38(03): 341-342
DOI: 10.1055/s-0043-111108
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD Symposium 2017 i Tønsberg 2. – 5. mai

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
14. Juni 2017 (online)

 

  Møtestedet for NFUD sitt 41. symposium var Tønsberg. Med 141 registrerte deltakere var møtet like godt besøkt som forrige års symposium i Bergen.

  Onsdag ettermiddag og torsdag formiddag var fagfeltene radiologi, indre og allmennmedisin, muskelskjelett og akuttmedisin lagt opp som «hands-on» ultralydtrening etter korte, praktisk orienterte innføringer i små grupper. Alle deltakere brukte flittig anledning til å skanne på «modeller», hverandre eller simulatorer. Alle de utstilte ultralydmaskinene var i sving og deltakere var ivrige med å bli kjent med de forskjellige maskinene.

  Gynekologene og obstetrikere fikk på onsdag formiddag en teoretisk og praktisk innføring i bekkenbunnsultralyd. Torsdag formiddag var forbeholdt prenatal deteksjon og postnatal behandling av føtale hjertefeil.

  Torsdag ettermiddag belyste både utenlandske og norske forelesere aktuelle tema rundt allmenn- og akuttmedisin, indremedisin, muskelskjelett, radiologi og gynekologi og obstetrikk.

  Fredag formiddag skapte temaet «Ultralyd i medisinsk grunnutdannelse» en livlig paneldebatt. Debatten ble ledet av EFSUMB president Odd Helge Gilja og i panelet var alle universiteter i Norge samt studentmiljøet representert gjennom Michael Bachmann-Nielsen, Jonn Terje Geitung, Morten Glasø, Karen Rosendahl, Ivar Skjåk Nordrum, Eva Tegnander, Eivind Valestrand og Katrine Wennevold.

  Generalforsamlingen utnevnte Eva Tegnander som æresmedlem pga. hennes nasjonal og internasjonal anerkjennelse for etablering av strukturert utdanning av jordmødre i obstetrisk ultralyd og hennes arbeid rundt prenatal oppdagelse av føtale hjertefeil. Eva Tegnander er medforfatter av den første norske lærebok for jordmødre, ”Jordmorboka”. Hun var blant de to aller første jordmødrene som ble medlem av NFUD på årsmøtet i Trondheim i 1985. Den gang kunne bare leger ha fullt medlemskap og Eva Tegnander, og alle jordmødre som fulgte, ble assosierte medlemmer. Eva Tegnander etablerte tidlig en jordmorgruppe i NFUD, ble sekretær i gruppa fra 1989 – 1991 og var leder i samme gruppe fra 1995 – 2001. Hun var styremedlem og ifra 2009 – 2014 sekretær og nestleder i NFUD.

  I år stod dessuten nyvalg av styret på agendaen. Tidligere styrelederen Nils Petter Oveland, Thomas Reiher, Beatrice Rüger, Peter Montzka, Morten Glasø og Dan Skoglund forlater styret. Nye styrelederen er den tidligere sekretær og nestleder Kari Utne. Hun er den første jordmor i ledervervet i foreningen og fikk bred og enstemmig støtte av Generalforsamlingen. I styret fortsetter Kim Nylund (indre medisiner og gastroenterolog), Sigrid Berg (sivilingeniør), Ruth Stoklund Thomsen (revmatolog) og Anette Hem Johnsen (jordmor). Ny i styret er Aurora Røset (fostermedisiner), Dina Ismail (gynekolog), Kjetil Myr (anestesilege), Anders Batman Mjelle (pediater), Jan-Henrik Opsahl (radiolog) og Geir Stene (allmennpraktiker).

  Festmiddagen skapte den rette stemningen for utdeling av diplomene for æresmedlemskap, beste frie foredrag og forskningsstipend. Underholdende innslag krydret kvelden.

  Prisen for beste frie foredrag i form av 10 000 NOK fikk Charlotte Louise Bysheim Skorpen for sitt innlegg med tema «Focused assessment with sonography for HIV–associated tuberculosis (FASH)».

  Charlotte Louise Bysheim Skorpen ble også tildelt NFUDs forskningsstipend på 10 000 NOK for sitt prosjekt «Introduction of point-of-care ultrasound for medical students, emergency medicine and intensive care physicians in Romania».

  Besøk vår nettside http://www.nfud.no/ for å se alle bilder fra symposiet.

  Zoom Image
  Panel med Eva Tegnander, Michael Bachmann-Nielsen, Eivind Valestrand, Morten Glasø, Katrine Wennevold, Jonn Terje Geitung, Ivar Skjåk Nordrum, Karen Rosendahl og debattleder Odd Helge Gilja.
  Zoom Image
  Eva Tegnander får overrakt diplom for æresmedlemskap av nye lederen Kari Utne.
  Zoom Image
  Det nye styret i NFUD: Kim Nylund, Anette Hem Johnsen, leder Kari Utne, Sigrid Berg, Ruth Stoklund Thomsen, Kjetil Myr og Aurora Røset. Ikke på bilde er Dina Ismail, Anders Batman Mjelle, Jan-Henrik Opsahl og Geir Stene.
  Zoom Image
  Charlotte Louise Bysheim Skorpen ble tildelt både NFUDs forskningsstipend og prisen for beste frie foredrag.

  #

  Zoom Image
  Panel med Eva Tegnander, Michael Bachmann-Nielsen, Eivind Valestrand, Morten Glasø, Katrine Wennevold, Jonn Terje Geitung, Ivar Skjåk Nordrum, Karen Rosendahl og debattleder Odd Helge Gilja.
  Zoom Image
  Eva Tegnander får overrakt diplom for æresmedlemskap av nye lederen Kari Utne.
  Zoom Image
  Det nye styret i NFUD: Kim Nylund, Anette Hem Johnsen, leder Kari Utne, Sigrid Berg, Ruth Stoklund Thomsen, Kjetil Myr og Aurora Røset. Ikke på bilde er Dina Ismail, Anders Batman Mjelle, Jan-Henrik Opsahl og Geir Stene.
  Zoom Image
  Charlotte Louise Bysheim Skorpen ble tildelt både NFUDs forskningsstipend og prisen for beste frie foredrag.