Ultraschall in Med 2015; 36(01): 92-93
DOI: 10.1055/s-0034-1369560
Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD Symposium 2015 på Røros

Further Information

Publication History

Publication Date:
05 February 2015 (online)

 

  Styret ønsker velkommen til årets ultralydsymposium på Røros 15. - 17. april 2015. Symposiet finner sted på Røros Hotell.

  Zoom Image

  På onsdagen arrangeres et „Basalkurs i ultralydfysikk og apparatlære“. Samme dagen har jordmødre, som har spesialisert seg på ultralyd, anledning til å diskutere yrkesspesifikke problemer rundt bestemmelse av termin og fostervekst i en egen sesjon.

  Som vanlig belyser flere utenlandske og norske forelesere aktuelle tema rundt allmenn- og akuttmedisin, indre medisin, muskelskjelett, gynekologi og obstetrikk og radiologi. NFUDs generalforsamling vil finne sted 16. april etter det faglige programmet, etterfulgt av festmiddagen. Egen innkalling til generalforsamlingen sendes ut pr. e-post til alle medlemmer.

  Påmeldingsfrist og frist til innsending av abstrakt til frie foredrag er 15. mars 2015. Beste frie foredrag honoreres med 10 000.- NOK. 15. mars 2015 er også søknadsfrist for NFUDs forskningsstipend på kr. 10 000.- NOK. Alle NFUD medlemmer som driver med eller planlegger et ultralydrelatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til styret@nfud.no.

  Zoom Image

  NFUD Symposium på Røros, 15.–17. april 2015

  Onsdag 15. april

  09:00–09:50

  Registrering og kaffe

  Basalkurs i ultralydfysikk og apparatlære

  09:50–10:00

  Velkommen

  Roald F. Havre

  10:00–10:45

  Ultralydfysikk og „knottologi“

  Nils Petter Oveland

  10:45–11:30

  Artefakter i ultralydbildet

  Bjørn Angelsen

  11:30–12:00

  Pause

  12:00–12:30

  Dopplerultralyd

  Lasse Løvstakken

  12:30–13:00

  Sikkerhet og etikk ved ultralyd

  Ragnar Kvie Sande

  13:00–14:00

  Lunch

  14:00–16:00

  Praktisk undervisning: Ergonomi og hygiene, normal anatomi

  Stasjoner

  Abdomen

  Roald Havre, Beatrice Rüger, Thomas Reiher

  Muskelskjelett

  Vivi Bakkeheim, Hallvard Fremstad

  Obstetrikk/gynekologi

  Aurora Røset, Peter Montzka

  Akuttmedisin

  Nils Petter Oveland

  14:00–16:00

  Parallell obstetrisk sesjon: eSnurra som målemetode

  14:00–14:45

  eSnurra: Statistiske grunnprinsipper

  Håkon Gjessing

  14:45–15:00

  Beinstrekk

  15:00–15:30

  Bruk av eSnurra

  Sturla H. Eik-Nes

  15:30–16:00

  Diskusjon

  18:00

  Utflukt, inklusive middag og underholdning

  Torsdag 16. april

  08:30–11:30

  Fellessesjon

  08:30–09:00

  Kontrastforsterket ultralyd

  Fabio Piscaglia

  09:00–09:30

  3/4D ultralyd i obstetrikk

  Aurora Rødset

  09:30–10:00

  Frie foredrag

  10:00–10:30

  Pause

  Parallelle sesjoner

  10:30–11:30

  Muskel/skjelett

  10:30–11:10

  Viktigste fallgruver og artefakter ved muskel-/ skjelettdiagnostikk

  Søren Torp-Pedersen

  11:10–11:30

  Scoring av artrose i hender og knær

  Hilde Berner Hammer

  10:30–11:30

  Obstetrikk

  10:30–11:00

  Cervixmåling

  Erik Andreas Torkildsen

  11:00–11:30

  Ultralyd av bekkenbunnen

  Jette Stær-Jensen

  10:30–11:30

  Indremedisin/radiologi

  10:30–11:00

  Ultralydelastografi ved kroniske leversykdommer

  Mette Vesterhus

  11:00–11:30

  Sonazoid – erfaringer med et nytt kontrastmiddel for ultralyd

  Odd Helge Gilja

  11:30–13:00

  Lunsj

  13:00–13:30

  Fellessesjon

  13:00–13:30

  Frie foredrag

  Parallelle sesjoner

  13:30–14:30

  Muskel/skjelett

  13:30–14:00

  Akutte tilstander i skulder

  Annja Viset

  14:00–14:30

  Ultralydveiledet intervensjon i skulder

  Herlof Harstad

  13:30–14:30

  Gynekologi/Obstetrikk

  13:30–14:00

  Adnexpatologi

  Ragnar Kvie Sande

  14:00–14:30

  Uteruspatologi

  Peter Montzka

  13:30–14:30

  Akutt- og allmennmedisin

  13:30–14:00

  Ultralyd-diagnostikk av dyp vene trombose

  Pål Ager-Wick

  14:00–14:30

  Opplæring i ultralyd i allmennpraksis - fortid, nåtid, framtid

  Canh Le Nygaard og Morten Glasø

  14:30–15:00

  Pause

  Parallelle sesjoner

  15:00–16:00

  Muskel/skjelett

  15:00–15:30

  Vurdering av akutte skader i muskel-/skjelettapparatet

  Oskar Angenete

  15:30–16:00

  Vurdering av entesopati

  Lene Terslev

  15:00–16:00

  Obstetrikk

  15:00–15:30

  Ultralyd av sectio arr og vaginal fødsel etter sectio

  Peter Montzka

  15:30–16:00

  Ultralyd ved langvarige fødsler

  Erik Andreas Torkildsen

  15:00–16:00

  Akutt- og allmennmedisin

  00–15:30

  Fjernundervisning av ultralyd, er det mulig? Erfaringer fra et pilotprosjekt fra Szczecin i Polen

  Dan Skoglund og Ola Grude

  15:30–16:00

  Bruk av lommeultralyd i prehospital tjeneste

  Lars Jacobsen

  16:30–17:30

  Generalforsamling

  20:00

  Festmiddag med overrekkelse av forskningsstipend og pris for beste frie foredrag

  Fredag 17. april

  Parallelle sesjoner

  09:00–10:30

  Muskel/skjelett

  09:00–09:30

  Vurdering av overflatiske strukturer

  Søren Torp-Pedersen

  09:30–10:00

  Ultralydens rolle ved krystallartritter

  Lene Terslev

  10:00–10:30

  Scoring av tendinitt ved revmatoid artritt og entesitt ved spondyloartritt

  Hilde Berner Hammer

  09:00–10:30

  Obstetrikk

  09:00–09:45

  Føtal lungepatologi prenatal

  Aurora Røset

  09:45–10:30

  Postnatal behandling føtal lungepatologi

  Neonatolog St. Olav

  09:00–10:30

  Indremedisin/radiologi

  09:00–09:45

  Ultrasound guided therapy of HCC by radiofrequency ablation

  Fabio Piscaglia

  09:45–10:30

  Bruk av ultralyd kombinert med MR bilder i behandling av levermetastaser

  Knut Brabrand

  10:30–11:15

  Pause

  11:15–12:00

  Fellessesjon

  11:15–11:45

  Fremtidsvisjoner av medisinsk ultralyd

  Odd Helge Gilja

  11:45–12:00

  Avslutning

  Roald F. Havre

  12:00–13:00

  Lunsj

  Nærmere informasjon og link til påmelding finnes på NFUDs nettside http://www.nfud.no/.

  Vi ses på Røros!

  Roald Flesland Havre, Leder NFUD
  Eva Tegnander, Sekretær NFUD


  #
  Zoom Image
  Zoom Image