Ultraschall Med 2015; 36(01): 91
DOI: 10.1055/s-0034-1369559
DUDS meddelelser
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

DUDŚefterårsmøde fredag d. 24. oktober 2014

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
05. Februar 2015 (online)

 

  Igen i år var der stort fremmøde, da DUDS efterårsmøde for 10. gang blev afholdt på Aarhus Universitets hospital, Tage-Hansens gade. Lars Bolvig bød alle fremmødte velkommen, og fremhævede at det endnu engang havde været svært at udvælge foredragsholderne, eftersom forrygende mange havde indsendt ønske om at holde foredrag.

  Zoom Image

  I anledningen af DUDS 40 års jubilæum startede dagen med en spændende gennemgang af DUDS historie gennem tiden af formand Caroline Ewertsen, og efter gennemgangen var alle deltagerne i stand at besvare DUDS 40 års jubilæumsquiz.

  Iben Riishede startede foredragsrækken med et spændende oplæg om brug af strain elastografi til bløddelstumorer, hvor det primære fund i studiet afdækkede at de fleste maligne tumorer som forventet var hårdere end benigne tumorer. Ph.d. studerende Jonathan F. Carlsen fortsatte med at fortælle om elastografi, hvor han både gav kort oversigt af brysttumorer, samt oprids af forskellen imellem strain og shearwave elastografi. Herefter fortalte Malene Roland Pedersen om ultralyd af mænd med testiculær microlithiasis og gennemgik de første resultater fra et inter-observatør studie. Hun beskrev desuden, hvor forskelligt de radiologiske og urologiske afdelinger kontrollerer mænd med mikroforkalkninger i testiklerne. Tidligere DUDS formand Michel Court-Payen havde herefter et medrivende oplæg om ultralyd af nervesygdomme. Michel havde mange spændende cases med, og tydeliggjorde vha. ultralydbilleder, at selv om patienten beskriver problemstillinger i f.eks. håndledsområdet, så kan smerterne komme fra nerveområder andre steder f.eks. skulderområdet.

  Efter pausen blev det Ole Graumanns tur til at fortælle om percutan ultralydguidet cryoablation af nyretumorer. Proceduren blev grundigt beskrevet, hvor der blandt andet benyttes behandlingsnåle som placeres omkring nyretumoren, hvorefter der sker en frysning af området. I udlandet benyttes udover cryoablation også RFA behandling til nyretumorer. Christian B. Laursen havde et spændende oplæg omkring ultralydguidet lungebiopsi, som benyttes til perkutane lungetumorer. Metoden blev beskrevet som hurtig, billig og sikker. Christian afsluttede efterårsmødet med et interessant foredrag om akut medicinsk ultralydkursus etableret af SDU og OUH, som primært er beregnet for yngre akutlæger. Kurset består af 2 kursusdage og giver deltagerne mulighed for ”hands on” igennem hele kurset, og afsluttes med en certificering.

  Samlet set var det en meget vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse og udveksle erfaringer med både yngre, og ældre kollegaer fra nær og fjern.

  Tak til arrangørerne for et veltilrettelagt møde med et spændende og bredtfavnende program.

  Vel mødt til næste efterårsmøde 2015

  Af Ph.d studerende Malene Roland V. Pedersen


  #
  Zoom Image