Ultraschall Med 2013; 34(1): 104-105
DOI: 10.1055/s-0032-1319223
NFUD Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD Symposium i Sandefjord, 17.–19. april 2013

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
28. Februar 2013 (online)

 

NFUD sitt årlige symposium arrangeres i Sandefjord fra 17. til 19. april 2013. Arrangementkomiteen med Beatrice Rüger i spissen og styret presenterer her programmet, som også er lagt ut på foreningens nettsider (www.nfud.no). Fristen for å sende inn abstrakt for frie foredrag er 1. april 2013.

Styret vil samtidig minne om forskerstipendiet som utløses årlig av NFUD i forbindelse med symposiet. I fjor søkte dessverre ingen. Vi oppfordrer derfor alle, som er i gang med eller planlegger prosjekter innen ultralyd, å søke. Fristen for å søke forskningsstipendet er 1. mars 2013.

Program, informasjon om påmelding, frister og forskerstipend legges også ut på nettsiden www.nfud.no. Som tidligere kommer Gyro Conference (www.gyro.no) til å ha ansvar for påmelding og organisasjon rundt kongressen.

Vel møtt!

Program

Onsdag 17. april

Fellessesjon

 • 12.30–12.40 Velkommen
  Roald F. Havre

 • 12.40–14.10 Tema: Teknisk Doppler ultralyd

 • 12.40–13.10 Dopplermetodenes utvikling og bruk i medisinsk ultralyd – fortid, nåtid og fremtid Hans Torp

 • 13.10–13.40 Doppler avbildning – praktisk bruk
  Lasse Løvstakken

 • 13.40–14.10 Doppler ultralyd og sikkerhetsaspekter
  Kjell Å. Salvesen

 • 14.10–15.00 Pause m / rundstykker

 • 15.00–17.30 Tema: Klinisk Doppler ultralyd

 • 15.00–15.25 Bruk av Doppler ved inflammatoriske leddsykdommer
  Lene Terslev

 • 15.25–15.50 Obstetrisk Doppler ultralyd
  Torvid Kiserud

 • 15.50–16.15 How CEUS supplements Doppler flow imaging in abdominal imaging
  Ioan Sporea

 • 16.15–16.40 Ultralyd Doppler og kontrastforsterket ultralyd av vaskulære komplikasjoner ved lever- og nyretransplantasjoner
  Knut Brabrand

 • 16.40–17.30 Pause m / kaffe og praktiske øvelser med veiledning

 • 19.00 Middag


#
#

Torsdag 18. april

Fellessesjon

 • 09.00–10.00 Tema: Tidlig ultralyd i svangerskapet

 • 09.00–09.30 Tidlig ultralyd, den danske modellen
  Ann Tabor

 • 09.30–10.00 Hva bør tidlig ultralyd inneholde?
  Harm-Gerd Blaas

 • 10.00–10.30 Pause

 • 10.30–11.30 Paneldebatt om tidlig ultralyd
  Innledning ved Torbjørn Moe Eggebø

 • 11.30–12.00 Frie foredrag

 • 12.00–13.30 Lunsj


#

Parallelle sesjoner

 • 13.30–15.00 Muskel / skjelett

 • 13.30–14.00 Ultralyd ved revma
  Lene Terslev

 • 14.00–14.30 Ultralyd ved psoriasisartritt
  Christian Høili

 • 14.30–15.00 Intervensjonsmuligheter med ultralyd
  Simen Haugen

 • 13.30–15.00 Obstetrikk: Tidlig ultralyd

 • 13.30–14.00 Måling av cervixlengde
  Ann Tabor

 • 14.00–14.30 Tidlig ultralyd i Sverige
  Kjell Å. Salvesen

 • 14.30–15.00 Tidlig ultralyd, praktisk demonstrasjon
  Harm-Gerd Blaas

 • 13.30–15.00 Indremedisin / radiologi

 • 13.30–14.00 Elasticity imaging in chronic liver disease
  Ioan Sporea

 • 14.00–14.30 Nyretumores – er ultralyd med kontrast et alternativ?
  Jörg Geisler

 • 14.30–15.00 Ultralyd ved diagnostikk og behandling av cancer thyreoidea
  Arne Heilo

 • 15.00–15.45 Pause


#

Parallelle sesjoner

 • 15.45–17.00 Muskelskjelett

 • 15.45–16.15 Bruk av ultralyd ved nakke- og rygglidelser
  Eirik Johan Skeie

 • 16.15–16.45 Skulderkapsulitt
  Tore Prestgaard

 • 16.45–17.00 Karpaltunnelsyndrom og nervus ulnaris patologi
  Hilde Berner Hammer

 • 15.45–17.00 Obstetrikk: Perinatal nyrepatologi

 • 15.45–16.10 Prenatal føtal nyrepatologi
  Harm-Gerd Blaas

 • 16.10–16.35 Pediatrisk oppfølging av føtal nyrepatologi
  Thomas Reiher

 • 16.35–17.00 Barnekirurgisk oppfølging av føtal nyrepatologi
  Stein Erik Haugen

 • 15.45–17.00 Akuttmedisin og allmennmedisin

 • 15.45–16.15 Ultralyd på legevakt
  G. Schneider

 • 16.15–16.45 Ultralyd ved hjertestans
  Bård Rannestand

 • 16.45–17.00 Ultralydveiledet vaskulær tilgang
  Nils Petter Oveland

 • 17.30–18.30 Generalforsamling

 • 20.00 Festmiddag med overrekkelse av forskningsstipend


#
#

Fredag 19. april

Fellessesjon

 • 09.00–10.30 Tema: Bærbart ultralydapparat, hva er mulig?

 • 09.00–09.30 Hjerteultralyd i akuttmedisin
  Torvind Næsheim

 • 09.30–10.00 Bærbar ultralyd – hva er mulig?
  Bjørn Olav Haugen

 • 10.00–10.30 Frie foredrag

 • 10.30–11.00 Pause


#

Fellessesjon

 • 11.00–12.00 Tema: Hvem bør utføre ultralydundersøkelser?

 • 11.00–11.10 Klinikere bør gjøre ultralyd selv
  Odd Helge Gilja

 • 11.10–11.20 Alle kan gjøre ultralyd, men det må læres
  Eva Tegnander

 • 11.20–11.30 Bare radiologer bør gjøre ultralyd
  Beatrice Rüger

 • 11.30–12.00 Diskusjon

 • 12.00–13.00 Lunsj


#

Parallelle sesjoner

 • 13.00–15.00 Muskelskjelett

 • 13.00–13.15 Ultralyd ved polymyalgia rheumatica
  Hilde Berner Hammer

 • 13.15–13.45 Temporalisarteritt og storkarsvaskulitt
  Andreas Dimantopoulis

 • 13.45–14.45 Praktiske øvelser. Demonstrasjoner på dyrekadaver, inkl. kalkaspirasjon, cystepunksjon
  Herlof Herstad

 • 14.45–15.00 Spørsmål, diskusjon

 • 13.00–15.00 Obstetrikk

 • 13.00–14.30 Obstetrisk Doppler med praktiske demonstrasjoner
  Ann Thuring

 • 14.30–15.00 STIC (spatio-temporal image correlation) i undersøkelse av fosterhjerte
  Torbjørn Moe Eggebø

 • 13.00–15.00 Indremedisin / radiologi / teknologi: Ultralyd i allmennpraksis

 • 13.00–13.20 Abdominal ultralyd Svein Ødegaard

 • 13.20–13.40 Knottologi – ultralydsknapper
  Jörg Geisler

 • 13.40–14.00 Pause

 • 14.00–14.20 Ekkokardiografi for allmennpraktikere
  Bjørn Olav Haugen

 • 14.20–14.40 Ultralyd ved obstipasjon
  Thomas Reiher

 • 14.40–15.00 Obstetrisk ultralyd i allmennpraksis
  Peter Montzka


#

Fellessesjon

 • 15.10–15.30 Avslutning
  Overrekkelse av pris for beste frie foredrag
  Roald F. Havre


#
#
#
#