Ultraschall Med 2012; 33(4): 402
DOI: 10.1055/s-0032-1318861
NFUD Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD – en del av verden

Further Information

Publication History

Publication Date:
24 August 2012 (online)

 

    Som medlem i NFUD er du og medlem i EFSUMB, European Federation of Ultrasound in Medicine and Biology og videre i WFUMB, World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology. I forbindelse med Euroson konferansen, som arrangeres en gang årlig, møtes en representant for hvert av medlemslandene og styret.

    EFSUMB har et sekretariat i London med Lynn Rudd som ansatt sekretær. I styret sitter Fabio Piscaglia fra Italia (President), Cristoph Dietrich fra Tyskland (President Elect), Christian Nolsøe fra Danmark (Past President), Diana Gaitini fra Israel (Honorary treasurer) og Odd Helge Gilja fra Norge (Honorary Secretary). Arbeidet i EFSUMB er i stor grad organisert i komiteer.

    Norge og NFUD er i tillegg til styret representert i to komiteer. Pepe Salvesen fra Trondheim er medlem i Safety Committee som beskjeftiger seg med sikkerhetsaspekter knyttet til bruk av ultralyd i medisinsk sammenheng. Komiteen følger med på publikasjoner om nye applikasjoner og metoder, og er særlig oppmerksom på modaliteter som innebærer høyere energi på ultralyd. Hilde Berner Hammer er medlem i Educational Committee som jobber med å tilrettelegge undervisning i ultralyd. Komiteen jobber med å utarbeide og bekjentgjøre undervisningsmateriell og tilrettelegge for kursvirksomhet. I forbindelse med EUROSON 2012 presenterte Hilde Berner Hammer en ultralydquiz siste dag av konferansen.


    #