Ultraschall Med 2012; 33(4): 402
DOI: 10.1055/s-0032-1318858
NFUD Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

EFSUMB – European Course Book

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
24. August 2012 (online)

 

    Boken er et viktig pedagogisk verktøy og en milepæl for EFSUMB som faglig organisasjon. Den er nå tilgjengelig på EFSUMBs hjemmeside og representerer et lett tilgjengelig, gratis og oppdatert læringsverktøy. Boken består av 28 kapitler som er skrevet av mange av Europas fremste ultralydklinikere, og hvert kapittel kan leses hver for seg. I sitt nettformat er målsetningen at den også skal la seg oppdatere jevnlig. Dersom man ønsker boken trykket kan den bestilles for 60 Euro eller 50 GBP. Nettutgaven finnes under: www.efsumb.org/ecb/ecb-01.asp


    #