Ultraschall Med 2023; 44(04): 452
DOI: 10.1055/a-2095-5930
NFUD Flaggermusen

NFUDs symposium 2023

 

  Årets NFUD-symposium gikk av stabelen 26. – 28. april i vakre Tromsø, og det var virkelig en begivenhet å huske! Rundt 100 ultralydentusiaster hadde funnet veien til solfylte Tromsø, inkludert tre firmaer med en rekke flotte ultralydmaskiner som ble flittig brukt gjennom symposiet. Nils Petter Oveland pangstarted symposiet i år som i fjor, men denne gangen hadde han med seg en demo-dukke på scenen. Det ble en lærerik seanse om sirkulasjonsvikt og den uvurderlige rollen ultralyd spiller i akuttmedisin. Deretter satte vi fart med en spennende rapid-fire-sesjon, hvor vi raskt gikk gjennom åtte ulike temaer på bare åtte minutter hver. Vi fikk dykke inn i øyediagnostikk, carotisundersøkelser, p-stav på avveier, lyskebrokk, testikkelundersøkelser, artrose, artritt og entesitt. Det var en intens, men utrolig lærerik og morsom start på symposiet.

  Som alltid var det et stort fokus på hands-on trening, spesielt i parallellsesjonene for de med interesse innen muskel/skjelett og akutt- og allmennmedisin. I år hadde vi også en spesiell stikkesesjon som ga deltakerne praktisk trening på intraartikulære injeksjoner. Deltakerne fikk øve seg på forskjellige fantomer, samt kyllinger og høner. Det var virkelig en opplevelse utenom det vanlige!

  I obs/gyn-sesjonene var fokuset på tidlig ultralyd på onsdagen, mens torsdagen ble viet føtal nevrosonografi, inkludert en live demo på to gravide kvinner hvor fokuset var CNS-undersøkelser i første og andre trimester.

  Siste sesjon på symposiet var en engasjerende paneldebatt om “Hvordan skal vi undervise i ultralyd?”. Førsteamenuensis Camilla Andersen fra Aalborg Universitet delte sin kunnskap om den forskningsbaserte opplæringen av allmennleger i Danmark. Gjennom bestemte læringsmoduler sikrer de kvalitet og kunnskap til å utføre ulike ultralydundersøkelser etter endt kurs. Dette grundige arbeidet kan vi forhåpentligvis også dra nytte av her i Norge.

  Som alltid var NFUD-symposiet en flott anledning for nettverksbygging, med lange pauser for å besøke utstillerne og mingle i løpet av dagen. Første kveld hadde vi en hyggelig get-together med deilig pizzabuffet i Rorbua, som ligger vegg-i-vegg med hotellet. Torsdagen kulminerte med en fantastisk festmiddag, hvor mannskoret Ultralyd (medisinstudentene i Tromsø) sørget for en artig musikalsk opplevelse.

  Vi må heller ikke glemme å gratulere Hanne Mørch fra Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital, som mottok årets NFUD-stipend på 20 000 kr. Hun skal tilbringe deler av høsten 2023 på et hospiteringsopphold ved Center for Føtalmedicine og Graviditet på Rigshospitalet i København. Formålet med oppholdet er å øke hennes kunnskap og forbedre ferdighetene innen invasiv fostermedisin. Vi ønsker henne lykke til!

  I abstrakt-konkurransen stakk Sigrid Berg fra SINTEF av med seieren for beste frie foredrag med sin forskning på kvantitativ måling av fettinnhold i leveren ved hjelp av ultralyd. Elham Tarakameh fra Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital, ble også hedret for beste kasuistikk med sitt bidrag om ovariale cyster hos foster. Gratulerer til begge!

  Under generalforsamlingen ble det valgt et nytt styre, og vi ønsker å gratulere Even Lillejordet som den nye lederen. Even har vært styremedlem de to siste årene, og vi er sikre på at han og det nye styret vil gjøre en fantastisk jobb. Ta gjerne en titt på NFUDs hjemmeside for å bli bedre kjent med Even og resten av det nye styret: https://nfud.no/styret/.

  NFUD-symposiet var igjen en herlig tverrfaglig og lærerik opplevelse. Vi takker alle deltakere, foredragsholdere og firmarepresentanter for å bidra til et flott arrangemnet i Tromsø. Vi ser frem til neste år. Sees i Drammen 24.-26. april 2024!

  Solveig Fadnes
  På vegne av det avtroppende styret


  #

  Publication History

  Article published online:
  08 August 2023

  © 2023. Thieme. All rights reserved.

  Georg Thieme Verlag KG
  Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany