Ultraschall Med 2020; 41(05): 604-605
DOI: 10.1055/a-1222-2865
NFUD Flaggermusen

Offshore tele-veiledet ultralyd

 

Victoria Vatsvåg
Stipendiat ved Helsefakultetet, avdeling for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger

Ultralyd er svært brukeravhengig, det krever lang og grundig opplæring før man er i stand til å utføre undersøkelser med god diagnostisk verdi [1]. Mangel på tilstrekkelig undervisning og trening fremstår som en begrensning for utbredt bruk av denne teknologien [2]. Tele-veiledet ultralyd er en prosedyre som kobler eksperter med nybegynnere gjennom ulike typer kommunikasjons- og nettverksteknologier, med det overordnede målet å føre spesialisthelsetjenesten nærmere pasienter som er langt unna sykehus [3]. Et eksempel på et fjerntliggende sted med begrenset tilgang på avansert diagnostikk er en offshore oljeplattform.

I denne studien ønsket vi å gjøre følgende:

  • Teste om telekommunikasjonsteknologien og nettverk tilgjengelig på en oljeplattform støtter sanntidsoverføring av ultralydbilder.

  • Teste om en lege på land er i stand til å veilede en utrent ultralydbruker (sykepleier) i å utføre fokuserte undersøkelser av lunger, hjertet og abdomen.

  • Analysere ultralydvideoer og bilder tatt av den utrente ultralydbrukeren under tele-veiledning for å avgjøre om kvaliteten er god nok til å ta behandlingsbeslutninger.

En offshoresykepleier uten tidligere ultralyderfaring be rekruttert til studien. På plattformens hospital ble en ultralydmaskin koblet til et eksisterende videokonferansesystem ([Fig. 1]). Videre ble det rekruttert 37 frivillige offshorearbeidere som skannemodeller. Sykepleieren ble veiledet av en lege på land til å utføre fokuserte ultralydundersøkelser av hjerte, lunge og abdomen. Stillbilder og video ble lagret underveis i tillegg til registrering av skannetid per undersøkelse.

Zoom Image
Fig. 1 Tele-veiledet ultralyd kan utføres ved å koble et ultralydapparat opp mot telekommunikasjonssystem og nettverk, men det finnes apparater som har integrert videokonferansefunksjon. Butterfly iQ™ er en ultralydprobe som kobles til nettbrett eller telefon og gir brukeren mulighet til å ringe opp en ekstern person for veiledning. Bildet over viser veileder sin skjerm som fra sin side kan se både seg selv, pasienten og ultralydbildet. Foto: Victoria Vatsvåg.

Bildematerialet ble analysert av en uavhengig ekspertgruppe og scoret på en fem-punkts skala (1 = dårlig bildekvalitet, 2 = redusert bildekvalitet, 3 = suboptimal bildekvalitet, 4 = akseptabel bildekvalitet, 5 = optimal bildekvalitet). En score på 3 eller høyrer ble definert som tilstrekkelig kvalitet for å vurdere relevant anatomi og trekke ut klinisk informasjon.

Studien vår viser at det er gjennomførbart å bruke eksisterende telekommunikasjonssystemer og nettverk på en oljeplattform til å strømme ultralydbilder i sanntid. Videre ser vi at det er fullt mulig å tele-veilede noen uten ultralyderfaring i å utføre undersøkelser med høy diagnostisk verdi.

Denne studien (studie 1) er en del av et doktorgradsarbeid som ser på forskjellige aspekter ved tele-veiledet ultralyd. Doktorgradsarbeidet vil videre se på tele-veiledet ultralyd som undervisningsmetode (studie 2) og klinisk nytteverdi ved å implementere bruk av ultralyd i fjerntliggende områder (studie 3).

Studie 1 er allerede publisert i tidsskriftet The Ultrasound Journal [4], mens studie 2 og 3 forventes publisert i 2021 og 2023.


#

Publication History

Article published online:
05 October 2020

© 2020. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany


Zoom Image
Fig. 1 Tele-veiledet ultralyd kan utføres ved å koble et ultralydapparat opp mot telekommunikasjonssystem og nettverk, men det finnes apparater som har integrert videokonferansefunksjon. Butterfly iQ™ er en ultralydprobe som kobles til nettbrett eller telefon og gir brukeren mulighet til å ringe opp en ekstern person for veiledning. Bildet over viser veileder sin skjerm som fra sin side kan se både seg selv, pasienten og ultralydbildet. Foto: Victoria Vatsvåg.