Abstracts List of Authors

Ahalawhat, Vikas

Bana, Ajit

Bhargava, Vaibhav

Chakraborty, Arpan

Chatterjee, Dipanjan

Das, Writuparna

Dhawan, Rachita

Elahi, Maqsood M

Gami, Samir

Gupta, Yatendra

Gurjar, Yogendra

Jaiswal, Saurabh

Khedar, R S

Khedar, Raghuvir Singh

Kumar, Suresh

Kundu, Anirban

Mangal, Kishore

Mazumdar, Hirak Suvra

Mehta, Navneet

Palangadan, Shaji

Pandit, Deblal

Pooboni, Suneel

Prakash, Arvind

Sarwa, Pramod

Sharma, Anil Kumar

Sharma, Krishna K

Subash, Sundar Singh

Tiwari, Mukta

Vaghasiya, Khushbu

Vastarpara, Haresh

Viradia, Dipak

Yadava, Om Prakash