13° Congress of Otorhinolaryngology Foundation ‐ Official Program Abstracts ‐ Oral Presentations and Posters

Abstracts (HTML) List of Authors

Tagliarini, Jose Vicente

Tagliarini, José Vicente

Takahashi, Gilberto Morio

Takegawa, Bonifacio Katsunori

Tamburi, Ana Clara do Prado

Tavares, Elaine Lara Mendes

Teixeira, Adriane

Teixeira, Adriane Ribeiro

Teixeira, Liane Sousa

Tepedino, Miguel Soares

Terreri, Marco Antonio

Thomé, Henrique Custódio

Tinoco, Elisa Siqueira

Tinoco, Marina Bandoli de Oliveira

Tinoco, Paulo

Tinoco, Saulo Bandoli de Oliveira

Tonello, Cristiano

Torre, Ana Adelina Giantomassi Della

Torres, Lydhia Rubhia de Lima

Torres, Sandro

Trevisan, Marília

Trindade, Inge Elly Kiemle

Trindade, Sergio Henrique Kiemle

Tsuji, Domingos

Tsuji, Domingos Hiroshi

Tsuji, Robinson Koji

Tsuru, Fernanda Miyoko

Tsutsumi, Monike

Tunes, Alessandro

Turra, Giovana Sasso