Ultraschall Med 2007; 28(6): 651-652
DOI: 10.1055/s-2007-1012515
DUDS meddelelser

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Referat fra DUDS efterårsmøde 2007 i Århus

Further Information

Publication History

Publication Date:
21 December 2007 (online)

 

Inden mødet var der kommet et rigtig godt oplæg fra Torben Lorentzen, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, Herlev Hospital. "Biopsi eller ej" i DUDS medlemsblad nr. 3/2007 - september 2007 side 3.

Således godt rustet inden mødet!

Efterårsmødet havde igen i år et spændende program, der meget groft kan inddeles i:

Erfaringer med ultralydkontrast. Erfaringer med volumen ultralyd Opgørelse af RF behandling Klinikeres brug af ultralyd Skal der indføres et "ultralydkørekort"?