Planta Med 1994; 60(4): 380-381
DOI: 10.1055/s-2006-959508
Letters

© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Separation of Alkaloids in Chelidonium majus by Reversed Phase HPLC

Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Jiří Dostál
  • Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Masaryk University, Komenského nám. 2, CZ-66243 Brno, Czech Republic
Further Information

Publication History

1993

1994

Publication Date:
04 January 2007 (online)