Ultraschall Med 2017; 38(03): 343-344
DOI: 10.1055/s-0043-111097
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

COMITETUL DIRECTOR AL SRUMB CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ SRUMB 2017

Further Information

Publication History

Publication Date:
14 June 2017 (online)

Stimaţi membri ai SRUMB,

Comitetul Director al SRUMB convoacă Adunarea Generală SRUMB 2017, pentru ziua de Vineri, 2 iunie 2017, ora 18:00, sala Vivaldi, Grand Hotel Italia, Cluj Napoca, cu ocazia celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale SRUMB 2017 Cluj Napoca.

Ordinea de zi este:

  1. Raportul Comitet Director al SRUMB pentru anul 2016

  2. Propuneri de amendare a statutului SRUMB

Propunerile de amendare a Statutului SRUMB 2017 sunt următoarele:

1. Art. 13, a., b.

– Text actual

Secţiunea I. Dobândirea calităţii de membru

Art. 13. Membrii Societăţii se încadrează în una din următoarele categorii:

a. Membrii fondatori. Statutul de membru fondator este atestat de participarea la semnarea documentelor de înfiinţare a Societăţii.

b. Membrii obişnuiţi (plenari): personal medical care practică diagnosticul cu ultrasunete în condiţii legale şi se achită de responsabilităţile financiare faţă de Societate.

– Text propus

Secţiunea I. Dobândirea calităţii de membru

Art. 13. Membrii Societăţii se încadrează în una din următoarele categorii:

a. Membrii fondatori. Statutul de membru fondator este atestat de participarea la semnarea documentelor de înfiinţare a Societăţii. Drepturile și obligaţiile membrilor fondatori sunt aceleași cu cele ale membrilor obisnuiţi . Drepturile membrilor fondatori decedaţi nu se transmit urmașilor legali.

b. Membrii obişnuiţi (plenari): personal medical care:

– practică diagnosticul cu ultrasunete în condiţii legale;

– recunoaşte şi respectă statutul societăţii şi

– are achitată cotizaţia la zi.

2. Art. 24.

– Text actual

Secţiunea a III-a. Drepturile membrilor

Art. 24. Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

– Text propus

Secţiunea a III-a. Drepturile membrilor

Art. 24. O persoană beneficiază de drepturile statutare de membru al SRUMB doar după achitarea cotizației de membru pentru anul calendaristic în curs. Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

3. Art. 25, c

– Text actual

Secţiunea a IV-a. Obligaţiile membrilor

Art. 25. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii:

a. Să respecte practicarea legală a ultrasonografiei;

b. Prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii;

c. Să achite cotizaţia la termen, respectiv până la data începerii Conferinţei Naţionale a anului calendaristic în curs.

Să respecte statutul Societăţii şi deciziile organelor de conducere ale acesteia.

–Text propus

Secţiunea a IV-a. Obligaţiile membrilor

Art. 25. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii:

a. Să respecte practicarea legală a ultrasonografiei;

b. Prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii;

c. Să achite cotizaţia. la termen, respectiv până la data începerii Conferinţei Naţionale a anului calendaristic în curs. (se elimină textul tăiat)

d. Să respecte statutul Societăţii şi deciziile organelor de conducere ale acesteia.

4. Art. 42.

– Text actual

Art. 42. Comunicarea dintre Comitetul Director şi membrii societăţii se face folosind mijloace electronice (internet) precum şi prin intermediul revistei Societăţii (Medical Ultrasonography) şi a paginii dedicate Societăţii în revista Federaţiei Europene (Ultraschall in der Medizin)

– Text propus

Art. 42. a) Comunicarea dintre Comitetul Director şi membrii societăţii se face folosind mijloace electronice (internet) precum şi prin intermediul revistei Societăţii (Medical Ultrasonography) şi a paginii dedicate Societăţii în revista Federaţiei Europene (Ultraschall in der Medizin)

b) Consultarea electronică:

i. Comitetul Naţional poate decide solicitarea exprimării punctului de vedere al membrilor plenari ai Societăţii sau al membrilor Comitetului Naţional prin vot exprimat prin mijloace electronice (poșta electronică, respectiv formulare on-line).

ii. În acest caz, hotărârile se iau în urma votului membrilor plenari / ai Comitetului Naţional, cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numărul de voturi exprimate.

iii. Hotărârile adoptate prin vot electronic sunt considerate valide dacă:

– perioada de votare stabilită are durată de minimum 30 de zile și

– membrii au fost anunţaţi despre vot prin poșta electronică, atât înainte de începutul perioadei de votare cât și cel puțin încă o dată, în cursul acesteia.

iv. În cazul alegerii dintre trei sau mai multe variante, fără obţinerea a unei majorităţi de jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate, se organizează al doilea tur de scrutin. În cazul în care acest sistem nu este aplicabil, este declarată aleasă varianta care întrunește cel mai mare număr de voturi.

ÎN CAZUL ADOPTĂRII, AMENDAMENTELE PRODUC EFECT ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Președinte SRUMB
Prof. dr. Sorin M. Dudea