Ultraschall Med 2016; 37(04): 436-437
DOI: 10.1055/s-0042-112376
NFUD - Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

25 år Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim

Further Information

Publication History

Publication Date:
04 August 2016 (online)

I denne anledningen arrangerte Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) i Trondheim et jubileumssymposium den 1. og 2. juni 2016. Symposiet var gratis og samlet 160 deltakere den første og 185 den andre dagen. NSFM ble etablert i 1990, og har siden hatt en viktig rolle for utviklingen av undervisning og diagnostikk med ultralyd både i Norge og internasjonalt, blant annet som følge av den omfattende vitenskapelige produksjon senteret har hatt.

På agendaen sto blant annet en spennende gruppe av både nasjonalt og internasjonalt anerkjente forelesere, som i stor grad har skrevet historie i obstetrisk ultralyd:

Lindsey D. Allan, London, UK; Bjørn Angelsen, Trondheim; Harm-Gerd Blaas, Trondheim; Stuart Campbell, London, UK; Torbjørn Moe Eggebø, Trondheim; Sturla Eik-Nes, Trondheim; Reynir Geirsson, Reykjavik, Island; Håkon Gjessing, Oslo; Kurt Hecher, Hamburg, Tyskland; Christoph Lees, London, UK; Karel Maršál, Lund, Sverige; Eberhard Merz, Frankfurt, Tyskland; Roland Edgar Mhlanga, Mpumalanga, Sør Afrika; Dolly Nyasulu, Durban, Sør Afrika; Ola D. Saugstad, Oslo; og Inger Økland, Stavanger.

Zoom Image
Fig. 1 Forelesere på NSFM symposiet: Ola D. Saugstad, Inger Økland, Pieter Steensma, Eberhard Merz, Karel Maršál, Christoph Lees, Kurt Hecher, Reynir Geirsson, Håkon Gjessing, Sturla Eik-Nes, Torbjørn Moe Eggebø, Stuart Campbell, Harm-Gerd Blaas, Bjørn Angelsen, Åslaug Bjørgum og Lindsey D. Allan.

Formiddagen første dag omfattet ultralydbasert termin- og vekstbestemmelse. Utviklingen og bakgrunnen for den såkalte eSnurra-metoden til terminbestemmelse ble utdypet. Metoden er populasjonsbasert og inkluderer over 40 000 norske svangerskap. Det ble også presentert populasjonsbasert estimering av vekt og vekstavvik, reell-vekt-for-alder kurver og estimert-vekt- for-alder kurver med samme bakgrunn. Metoden ble nylig publisert i tidsskriftet Ultrasound in Obstetrics & Gynecology og kan dermed brukes og refereres til i ultralydhverdagen.

Ettermiddagen var dedikert 3D ultralyd og ble introdusert av Sturla Eik-Nes med materiale fra verdens første 3D-opptak gjort ved Stanford Universitet i 1983. Innleggene om grunnleggende 3D-teknikk ved Åslaug Bjørgum, 3D ultralyd av det føtale hjertet ved Pieter Steensma, 3D sonoembryologi ved Harm-Gerd Blaas, føtal nevrosonografi ved Eberhard Merz, fremstilling av ansiktsspalter ved Stuart Campbell og 3D innsikter i det føtale ansiktet viste tydelig, at 3D ultralyd er blitt mye mer enn kun «baby facing».

Andre dagen ble introdusert ved preses av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab professor Helge Holden. Stort inntrykk gjorde NSFM sitt prosjektarbeid som WHO Collaborating Center i Sør-Afrika. Prosjektet ble presentert av de lokale samarbeidspartnerne professor Roland Edgar Mhlanga og senior rådgiver jordmor Dolly Nyasulu.

Zoom Image
Fig. 2 Roland Edgar Mhlanga og Dolly Nyasulu fra Sør-Afrika sammen med Eva Tegnander fra NSFM.

Videre gjennom dagen fikk auditoriet presentert en oversikt av muligheter og grenser når det gjelder ultralyd, fra tekniske grunnlag med Bjørn Angelsen, Doppler ultralyd og veksthemning ved Christoph Lees og Karel Maršál, behandling av nyfødte i grenseland ved Ola D. Saugstad, føtal ekkokardiografi ved Lindsey D. Allan og laserterapi ved tvilling-transfusjon-syndrom ved Kurt Hecher.

Det er sjeldent, at så mye nasjonalt og internasjonalt tungtveiende ultralydkompetanse er samlet på norsk jord. Det understreker at NSFM tar sitt ansvar med å formidle ultralydkompetanse på høyt nivå på alvor. At det hele var gratis var en generøs gave til alle deltakere og de mange som opp gjennom årene har bidratt med pasienter til senteret.

Jubileet ble avsluttet med en festaften for 115 inviterte deltakere.

Styret gratulerer NSFM med sitt 25 års jubileum!

For styret Peter Montzka

Fakta om Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM)
 • Startet som „Ultralydlaboratoriet“ i en kjellergarderode på fødeavdelinga i 1985.

 • Etablerte fostermedisinske prosedyrer som blodprøver, intravenøs blodtransfusjon, drenering av thorax og chorionbiopsier av foster de neste fem årene.

 • Nasjonalt senter for fostermedisin etablert i 1990, med fokus på „invasive prosedyrer med høy risiko“.

 • Senteret etablert og utviklet under Sturla H. Eik-Nes 1990 - 2014. Fra 2015 ledet av Torbjørn Moe Eggebø.

 • Startet undervisning av gynekologer i 1985, obligatorisk undervisning i ultralyd av gynekologer i spesialisering etablert 1990.

 • Ble WHO Collaborating Center i 1997. Etablert Teaching and Training Center i Cape Town, Durban og Singapore. Undervist i mange utviklingsland.

 • Etablerte nasjonal Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre i 1998.

 • Har i dag 28 stillinger: 5 leger, 12 jordmødre, 7 sekretærer, 2 sosionomer, 1 barnepleier, 1 prosjektleder IKT.

 • Senterets tilsatte har vært aktive i Europeiske og internasjonale organisasjoner.

 • Senteret

  • har produsert 23 doktorgrader siden 1990.

  • mottar over 500 pasienter til utredning årlig.

  • utreder over 200 verifiserte malformasjoner årlig.

  • har gjennomført totalt over 700 føtale transfusjoner.

  • har etablert EXIT-Team og utført 3 EXIT-prosedyrer.

  • utfører fosterreduksjoner ved spesielle problemstillinger i tidlig graviditet.