Ultraschall Med 2023; 44(05): 567-568
DOI: 10.1055/a-2143-7188
NFUD Flaggermusen

Kasuistikk: Tidlig vekstavvik mistenkt ved 2 trimester screening

Elin Nymo M.D
Kirurgisk klinikk, kvinneklinikken, Nordlandssykehuset HF, BodøPublication History

Article published online:
13 October 2023

© 2023. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany