Ultraschall Med 2023; 44(04): 452
DOI: 10.1055/a-2095-5930
NFUD Flaggermusen

NFUDs symposium 2023

Årets NFUD-symposium gikk av stabelen 26. – 28. april i vakre Tromsø, og det var virkelig en begivenhet å huske! Rundt 100 ultralydentusiaster hadde funnet veien til solfylte Tromsø, inkludert tre firmaer med en rekke flotte ultralydmaskiner som ble flittig brukt gjennom symposiet. Nils Petter Oveland pangstarted symposiet i år som i fjor, men denne gangen hadde han med seg en demo-dukke på scenen. Det ble en lærerik seanse om sirkulasjonsvikt og den uvurderlige rollen ultralyd spiller i akuttmedisin. Deretter satte vi fart med en spennende rapid-fire-sesjon, hvor vi raskt gikk gjennom åtte ulike temaer på bare åtte minutter hver. Vi fikk dykke inn i øyediagnostikk, carotisundersøkelser, p-stav på avveier, lyskebrokk, testikkelundersøkelser, artrose, artritt og entesitt. Det var en intens, men utrolig lærerik og morsom start på symposiet.



Publikationsverlauf

Artikel online veröffentlicht:
08. August 2023

© 2023. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany