Ultraschall Med 2023; 44(03): 343-344
DOI: 10.1055/a-2055-6667
NFUD Flaggermusen

Minneord over vårt æresmedlem Karel Maršál

Sammenfattet av Lars Petter Bjørnsen

Under NFUD konferansen i Tromsø 26.–28. april 2023 ble en hyppig og kjær gjest i ultralydforeningen hedret. Karel Maršál gikk bort tidligere i år etter et langt og innholdsrikt liv i ultralydens tjeneste. Æresmedlem Sturla Eik-Nes redegjorde for arbeidet Karel utførte for NFUD. Karel var på sitt første møte i NFUD i 1983 på Røros og ble æresmedlem under 25 års jubileet i Oslo i 2001.

I 1984, var Karel ordstyrer på et historisk møte i Ålesund arrangert av NFUD: «First Nordic Symposium on Ultrasound Screening in Pregnancy». Dette møtet ble også kalt “Thumbs Up møtet”. Det var på dette møtet “The battle of ultrasound” startet i Norge. Det var 333 norske og svenske gynekologer på møtet, samt noen dansker. I tillegg var tre professorer i genetikk til stede og flere arbeiderpartipolitikere. Politikerne og representanter fra LO kjempet for at alle gravide kvinner skulle få ultralyd. Det var også en rekke ledende tyske professorer, Hansmann, Terinde og Hackelöer (Hackelöer ble æresmedlem av NFUD i 2014), på møtet, samt Professor Stuart Campbell (som stiftet ISUOG og ble æresmedlem av NFUD i 2014). Det var intense diskusjoner på møtet i 1984 og Karel stod midt mellom de stridende partene; – gynekologer på den ene siden og epidemiologer på den andre. Karel håndterte møtet bestemt og godt og historiker Lise Kvande, som tok sin PhD på “Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg 1970–1995”, konkluderte i sin PhD med at “The Ålesund meeting was the single most important factor to introduce routine scanning in week 18 in Norway.”Publication History

Article published online:
06 June 2023

© 2023. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany