Ultraschall Med 2022; 43(05): 532-533
DOI: 10.1055/a-1900-8121
NFUD Flaggermusen

Transatlantisk ultralydsamarbeid

Av Lars Petter Bjørnsen, akuttlege

Akutten ved St. Olavs hospital har etablert et faglig samarbeid med ultralydmiljøet på spesialistutdanningen i akutt- og mottaksmedisin ved New York Presbyterian Hospital i Queens, NY. I august besøkte akuttleger med spesialkompetanse innen ultralyd Trondheim.Publikationsverlauf

Artikel online veröffentlicht:
05. Oktober 2022

© 2022. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany