Ultraschall Med 2022; 43(03): 318-319
DOI: 10.1055/a-1790-0467
NFUD Flaggermusen

Endelig samlet igjen!

I slutten av april kunne endelig ultralydentusiaster igjen samles til et NFUD symposium. NFUDs 44. symposium ble arrangert på Thon Hotel Storo i Oslo over 3 dager fra 27. – 29. april. Det er hele 3 år siden forrige symposium! Det var jo dessverre slik at symposiet i 2020 som skulle arrangeres i sammenheng med Euroson i Bergen ble avlyst, men vi har dratt nytte av den store jobben som ble lagt ned i utformingen av programmet den gang til årets symposium. Styret lot seg inspirere av tidligere symposium og la opp til en blanding av hands-on-sesjoner, aktuell forskning og foredrag fra de ledende norske ultralydmiljøene, i tillegg til noen inviterte internasjonale foredragsholdere. Fellessesjonene gir en unik mulighet til å utvide egen horisont og synsvinkel, og få øye på mulig tverrfaglig samarbeid, mens mer spissede parallellsesjoner med faglig input, og demonstrasjoner og trening gjennom hands-on skanning gir læring som kan tas med tilbake til den kliniske hverdagen.Publication History

Article published online:
15 June 2022

© 2022. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany