Ultraschall Med 2021; 42(05): 567-568
DOI: 10.1055/a-1528-1073
NFUD Flaggermusen

Ultralyd i norsk ambulansetjeneste

Av Lars Petter Bjørnsen

Point-of-care ultrasonography (POCUS) er veletablert i den akuttmedisinske kjeden ved bruk i luftambulansetjenesten, på legevakt og i akuttmottakene. Nå bør man også innføre en mer organisert bruk av ultralyd i ambulansetjenesten i Norge.Publication History

Article published online:
01 October 2021

© 2021. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany