Ultraschall in Med 2019; 40(02): 273
DOI: 10.1055/a-0834-8644
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Fremtidens ultralyd for barnehjerter

Further Information

Publication History

Publication Date:
16 April 2019 (online)

Solveig Fadnes, Kristian Sørensen og Siri Ann Nyrnes