DOI: 10.1055/b-007-170420
Kretz, Franz-Josef; Becke-Jakob, Karin; Eberius, Christoph: 2020

Anästhesie bei Kindern

Narkosevorbereitung und -dxurchführung, Intensiv- und Notfallmedizin Print ISBN 9783132426214 · Online ISBN 9783132426245
More Information

Book

Editors: Kretz, Franz-Josef; Becke-Jakob, Karin; Eberius, Christoph

Authors: Badelt, Gregor; Biermann, Elmar; du Bois, Reinmar; Dennhardt, Nils; Emmig, Uta; Fideler, Frank; Fischer, Thomas; Gekeler, Florian; Grillhösl, Christian; Grundmann, Ulrich; Hoffmann, Frank; Holder, Martin; Illing, Stephan; Irouschek, Andrea; Kempf, Alexander; Kieninger, Judith; Knirsch, Walter; Kranke, MBA, Peter; Landsleitner, Bernd; Mehlig, Ulrike; Otte, Andreas; Reimann, Brigitta; Reinhard, Harald; Reinhold, Ann-Kristin; Reinhold, Paul; Reuß, Markus F.; Schill, Anna Magdalena; Schilling, Freimut H.; Schirle, DEAA, Peter; Schmidt, Jürgen; Schmidt, Joachim; Schroth, Michael; Seefelder, M.D., Christian; Segerer, Hugo; Siebert, Christian; Stelzner, Joachim; Strahleck, Thomas; Sümpelmann, Robert; Trieschmann, Uwe; Wappler, Frank; Weber, Frank; Werner, Gabriele

Title: Anästhesie bei Kindern

Subtitle: Narkosevorbereitung und -dxurchführung, Intensiv- und Notfallmedizin

Print ISBN: 9783132426214; Online ISBN: 9783132426245; Book DOI: 10.1055/b-007-170420

Subjects: Anaesthesiology, Intensive & Critical Care Medicine;Pediatric & Neonatal Medicine

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Anästhesie bei Kindern
II Anhang
Anhang